Pozvánka na výroční členskou schůzi 29.6.2021

poruba642

Dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi,
která se uskuteční dne 29.6.2021 v úterý od 18:30 hodin ve schůzovní místnosti našeho domu.

Program:

1. zpráva o činnosti
2. zpráva o hospodaření
3. hospod. výsledek a účetní uzávěrka za rok 2020
4. plán oprav
5. různé

Schůze bude krátká, pokud se někdo nechce nebo nemůže zúčastnit vhoďte do schránky družstva.

S pozdravem Java Voráčková

 

Back to top